Sa ciljem unapređenja bezbednosti saobraćaja dece kao putnika u automobilima, u saradnji sa Gradskom upravom za saobraćaj i puteve Grada Novog Sada deli se 300 autosedišta za decu od 9-36 kg.

  • U prvom krugu, 15. maja 2022. delilo se 200 autosedišta
  • .
  • U drugom krugu 19. septembra 2022. delilo se preostalih 100 autosedišta.

Obavezan uslov je bio da je bar jedan od roditelja prijavljen na teritoriji Grada Novog Sada.

DRUGI KRUG podele, koji je počeo 19. septembra 2022. u 12h je ZAVRŠEN!
Prijava za DRUGI KRUG podele autosedišta će se vršiti popunjavanjem formulara, koji će biti objavljen na istoj ovoj web stranici, a počinje u:
PONEDELJAK, 19. septembra 2022, od 12:00 časova (u podne)

Roditelji koji su se prijavili i ispunili tražene uslove i ako budu odabrani za dodelu auto-sedišta (prvih 100 roditelja koji su prijavljeni u drugom krugu), odslušaće predavanje o značaju i pravilnoj upotrebi dečijih auto-sedišta i tom prilikom dostaviti na uvid ličnu kartu i izvod iz matične knjige rođenih za dete. Predavanje će se održati 27. septembra 2022. u terminima od 10h i 18h, nakon čega će biti uručena auto-sedišta. Odabrani roditelji biće kontaktirani.